Dyrekcja

 


 

Dyrektor

mgr Grzegorz Żebrowski

 


 

 

Wicedyrektorzy

mgr inż. Agnieszka Murach - wicedyrektor

mgr Joanna Klikczyńska - wicedyrektor

mgr Mariusz Głażewsk i- wicedyrektor

mgr inż. Jerzy Klonowski - wicedyrektor

mgr inż Iwona Kwiatkowska- kierownik ds. praktyk

mgr Alina Bałdyga - kierownik internatu