Organizacja szkoły

 


 

Organami szkoły są:

  • Dyrektor Szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.